Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

prof. JUDr. Jozef Klimko DrSc.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 2126

doc. Mgr. Matej Mlkvý PhD., LL.M.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 9262
Pondelok 13:45 - 14:45
Streda 16:45 - 17:45

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
docent
+421 2 9012 2103
414 SB
Konz. hodiny počas skúškového obdobia - len po dohovore emailom.
Pondelok 08:45 - 09:45
Pondelok 09:45 - 10:45

Mgr. Ján Sombati PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 9345
308 SB
Streda 16:00 - 17:00
Štvrtok 16:00 - 17:00

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
odborný asistent
+421 2 9012 2100
309 SB
Streda 12:15 - 13:45

Interní doktorandi

JUDr. Iva Dudášová

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
1.dTDSP15
SB 109
Utorok 10:35 - 11:35
Streda 10:35 - 11:35

Mgr. Adam Köszeghy

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
1.dTDSP15
413 SB
Utorok 14:00 - 14:45

Sekretariát

Zlata Senková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB