Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

Mgr. Adam Köszeghy, PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2060
412 SB
Štvrtok15:15 – 16:40

Mgr. Lenka Martincová, PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent vysokej školy
414 SB
Streda10:30 – 12:00

doc. Mgr. et Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
docent
+421 2 9012 9262
Pondelok16:25 – 17:35
Štvrtok09:40 – 10:40

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
docent
+421 2 9012 2103
414 SB
Piatok15:25 – 16:55
Konzultačné hodiny prebiehajú počas výučbovej časti semestra prezenčne a prostredníctvom MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom.

Mgr. Terézia Švedová, PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 9441
415 SB
Pondelok15:45 – 16:45
Utorok15:45 – 16:45

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
odborný asistent
+421 2 9012 2100
309 SB
Streda12:15 – 13:45

Interní doktorandi

Mgr. Marián Ruňanin

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
1.dTDSP15
613 NB
Výskum: - Sloboda prejavu - Otázky právneho štátu a demokracie - Ľudské práva a slobody - Utilitarizmus, klasický liberalizmus a právo
Streda10:00 – 16:00

Mgr. Frederika Vešelényiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
1.dTDSP15
413 Sb.
Pondelok09:15 – 10:45

Mgr. Sára Majerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
2.dTDSP15
+421 2 9012 2076
611 NB
Konzultačné hodiny po dohode e-mailom. Výskum: • rodové štúdie, • právo a umenie, • kritická právna teória, • feministická právna teória, • Ius et religio.

Sekretariát

Soňa Tomanová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
sekretárka
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB