Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

prof. JUDr. Jozef Beňa CSc.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
profesor
+421 2 9012 2102
308 SB
konzultačné hodiny po dohode mailom

JUDr. Alexandra Letková PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
odborný asistent
+421 2 9012 9363
414 SB
Pondelok - 12:15 - 13:15
Utorok - 17:00 - 18:00

Mgr. Matej Mlkvý PhD., LL.M.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
odborný asistent
+421 2 9012 9262
309 SB
Pondelok - 10:45 - 11:30
Pondelok - 15:00 - 16:00

Mgr. Ondrej Podolec PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
odborný asistent
+421 2 9012 2103
414 SB
Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia - len po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom emailu. Zapisovanie známok: 17.12.-9:15; 17.1.-11:00; 15.2.-18:00
Pondelok - 10:10 - 11:10
Pondelok - 09:10 - 10:10

Mgr. Ján Sombati PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
odborný asistent
+421 2 9012 9345
413 SB
Štvrtok - 10:00 - 11:00
Utorok - 10:00 - 11:00

JUDr. Zuzana Illýová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
odborný asistent
+421 2 9012 2100
309 SB
Konzultačné hodiny: St 13:30 - 15:30
Streda - 13:30 - 15:30

Interní doktorandi

Mgr. Katarína Bavlšíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Doktorand(2.dTDSP3, denný)
+421 2 9012 2104
413SB
Pondelok - 13:00 - 14:00

JUDr. Viktória Marková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Doktorand(1.dTDSP3, denný)
+421 2 9012 2105
413 SB

Mgr. Lenka Martincová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Doktorand(1.dTDSP3, denný)
+421 2 9012 2106
413 SB

Sekretariát

Zlata Senková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB