Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

Mgr. Adam Köszeghy, PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2060
412 SB
Štvrtok09:00 – 11:00

Mgr. Lenka Martincová, PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent vysokej školy
414 SB
Utorok11:30 – 13:30

doc. Mgr. et Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 9262
Pondelok13:45 – 14:45
Streda16:45 – 17:45

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
docent
+421 2 9012 2103
414 SB
Piatok12:45 – 13:45
Piatok18:10 – 19:10
Konzultačné hodiny prebiehajú počas výučbovej časti semestra prezenčne a prostredníctvom MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom.

Mgr. Terézia Švedová, PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 9441
415 SB
Konzultačné hodiny prebiehajú prostredníctvom systému MS Teams.
Pondelok15:45 – 16:45
Streda10:30 – 11:30

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
odborný asistent
+421 2 9012 2100
309 SB
Streda12:15 – 13:45

Interní doktorandi

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Sekretariát

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam