Zamestnanci

prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
profesor
Telefón
02/592 44 342
Miestnosť
308 SB
Poznámka
konzultačné hodiny po dohode mailom
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 441
Miestnosť
415 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
utorok 13:45 - 15:45
Publikačná činnosť

JUDr. Alexandra Letková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 363
Miestnosť
414 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny (Office hours):
Po (Mo) 11:00 - 12:00
Ut (Tu) 11:00 - 12:00
Publikačná činnosť

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 262
Miestnosť
309 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
St 15:00 - 17:00
Publikačná činnosť

Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 363
Miestnosť
414 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
pondelok 9.45-10.45
pondelok 12.45-13.45
(dňa 19.2.2018 sa konz.hodiny nebudú konať)
(počas skúškového obdobia - po dohode)
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Považan, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 450
Poznámka
Konzultačné hodiny
Štvrtok 08,00 - 09,00
Piatok 08,00 - 09,00
Publikačná činnosť

Mgr. Ján Sombati, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 345
Miestnosť
413 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Po 13:00 - 14:00
Ut 13:00 - 14:00
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Illýová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 262
Miestnosť
309 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Ut 14:00-15:00
St 12:30 - 13:30
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Katarína Bavlšíková

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Doktorand (2.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 345
Miestnosť
413SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Pondelok 13:00-14:00

Mgr. Viktória Marková

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Doktorand (1.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 615
02/592 44 345
Miestnosť
M324
413 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok 16:00-17:00

Mgr. Lenka Martincová

Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Doktorand (1.dTDSP3, denný)
Miestnosť
413 SB

Sekretariát

Zlata Senková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka/ secretary
Telefón
02/592 44 304
Miestnosť
208 SB