Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

prof. JUDr. Jozef Beňa CSc.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
profesor
+421 2 9012 2102
308 SB
konzultačné hodiny po dohode mailom

prof. JUDr. Jozef Klimko DrSc.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 2126

Mgr. Matej Mlkvý PhD., LL.M.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 9262
309 SB

Mgr. Mgr. Ondrej Podolec PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 2103
414 SB
KH počas skúškového obdobia - len po dohovore emailom Zápis známok:21/5-8:15;25/5-18:15;27/5-12:15,19/6-8:30, 27/6-8:30
Pondelok 08:45 - 09:45
Utorok 09:45 - 10:45

Mgr. Ján Sombati PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 9345
413 SB
Streda 12:00 - 13:00
Štvrtok 14:30 - 15:30

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
odborný asistent
+421 2 9012 2100
309 SB
Konzultačné hodiny: St 13:30 - 15:30
Streda 13:30 - 15:30

Interní doktorandi

JUDr. Viktória Marková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
2.dTDSP15
413 SB

Mgr. Lenka Martincová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
2.dTDSP15
413 SB

Sekretariát

Zlata Senková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB