Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Koordinátorka fakulty pre oblasť trestnoprávnej politiky

Koordinátorkou fakulty pre oblasť trestnoprávnej politiky je Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Koordinátorka fakulty pre oblasť trestnoprávnej politiky plní tieto úlohy:  

  • vytváranie čiastkových aj celistvých koncepcii trestnoprávnej politiky a čiastkových aj celistvejších legislatívnych návrhov v oblasti trestného práva, 
  • mediálna prezentácia fakulty a osveta obyvateľstva v oblasti trestného práva, 
  • organizácia vedeckých, odborných a osvetových podujatí v oblasti trestného práva.