Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentské spolky

The European Law Students Association (ELSA)

The European Law Students Association (ELSA) - Európska asociácia študentov práva je nezávislá, nepolitická, nezisková, organizácia združujúca viac ako 60 000 študentov na 432 fakultách práva v 44 krajinách Európy.

Na našej fakulte pôsobí lokálna ELSA Bratislava od roku 1990 a je tak najstaršou z piatich lokálnych skupín na Slovensku.

Bližšie informácie nájdete na www.facebook.com/elsabratislava alebo osobne v kancelárii č. 517 SB.

Web: http://elsa.sk/bratislava/ 

 

Debatný spolok Právnickej fakulty UK

Debatný spolok Právnickej fakulty UK  je študentským spolkom pôsobiacim na fakulte, za účelom vytvárania priestoru pre rozvoj rétorických a argumentačných zručností študentov práva.

Spolok v priebehu akademického roka organizuje debaty medzi vyučujúcimi ako aj odborníkmi z praxe a študentami, ktoré sú verejné.

Zároveň aj debaty na rôzne témy, ktorých sa môžeš zúčastniť a zlepšiť tak svoj prejav.

Viac informácií na www.facebook.com/DebatnySpolokPrafUk

Komora študentov práva

Komora študentov práva je študentským spolkom združujúcim študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Cieľom spolku je prispieť k budovaniu spolupatričnosti medzi študentami a zároveň vytvárať priestor a poskytnúť podporu každému, kto príde s originálnym nápadom na podujatie, aktivitu alebo inú doplnkovú činnosť popri štúdiu.