Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

100 rokov PraF UK

12.-13.9. Bratislavské právnické fórum

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Bratislavské právnické fórum 2022“, ktorá sa bude konať hybridnou formou, t. j. prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave a súčasne aj audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS v dňoch 12. a 13. 9. 2022 (pondelok a utorok) pod záštitou Alumni Klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Právny štát a akadémia vo víchroch 100 rokov“.

 

Registrácia nutná: registrujte sa tu

14. 9. Family Day

Vážené kolegyne a kolegovia, milé doktorandky a doktorandi,

pozývame Vás na spoločnú turistiku (výlet na Devín) spojenú so zábavným programom a opekačkou v lodenici Tatran v Karloveskej zátoke.

Akcia je rozdelená na 2 časti, ktorých sa môžete zúčastniť oboch alebo len niektorej z nich.

 

Výlet na Devín

Pochod z Dlhých dielov cez devínsko-dúbravský les do Devína. Cesta trvá cca 2 hodiny (9 km), vhodné aj pre deti od 5 rokov.

Cesta trailového charakteru, odporúčame športové oblečenie a turistickú obuv.

Kedy: 14. 9. 2022

Kde: Dlhé Diely (konečná zastávka trolejbusu č. 32)

Zraz: 13.45 hod

Odchod: 14.00 hod

Návrat z Devína prostredníctvom MHD (autobus č. 29) rovno do lodenice Tatran.

 

Opekačka v lodenici Tatran

V lodenici čaká najmä na deti bohatý súťažno-zábavný program. Dospelí môžu využiť kanojky a preskúmať zákutia Karloveskej zátoky.

Na záver nás čaká opekačka pri ohni. 

Kedy: 14. 9. 2022

Kde: Lodenica Tatran, Karloveská zátoka (Botanická ul.)

Zahájenie: 16:00 hod.

Program:

  • 16:00-16:30 registrácia detí
  • 17:00 začiatok súťaží pre deti
  • 18:30 vyhodnotenie súťaží pre deti pri ohni, opekačka
  • 20:00 koniec akcie

 

  

Registrácia nutná: registrujte sa tu

 

 

19.-23. 9. Týždeň vstupov

Milé študentky, milí študenti,

záleží nám na Vašom všestrannom rozvoji a tiež na tom, aby ste spoznali aj mesto, kde sa nachádza Vaša alma mater. Uvedomujeme si, že v čase pandémie boli tieto možnosti značne obmedzené. V spolupráci s významnými bratislavskými inštitúciami sme preto špeciálne pre Vás pripravili viacero akcií, prostredníctvom ktorých spoznáte krásy Bratislavy a zároveň rozšírite rozsah svojho poznania.

Prírodovedné múzeum SNM

– voľný vstup pre 100 študentov PraF UK v období v období 19.9.-31.12.2022 (pre lístky sa prihláste na storocnicaflaw.uniba.sk)

 

 

 

Mestská knižnica v Bratislave 

– Registrácia pre študentov PraF UK v období 19.–30. 9. 2022 zdarma

 

Galéria mesta Bratislavy 

– Voľný vstup pre študentov PraF UK do výstavných priestorov GMB (Pálffyho palác, Mirbachov palác) v období 19.-25.9.2022.

 

 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

– Prehliadka mesta Rande s mestom zdarma pre študentov PraF UK v období 19.-25.9.2022

– Bratislavský kvíz zdarma v období 19.-25.9.2022

 

 

 

 

21.9. Ženy v práve

 Dňa 21. 9. 2022 sa uskutočnila panelová diskusia „Ženy v práve“ spojená s odovzdaním pamätných medailí vybraným predstaviteľkám pôsobiacim v rôznych právnych odvetviach.

   Akcia bola zameraná na ženy (v tomto vo verejnosťou vnímanom prevažne mužskom svete) s cieľom predstaviť aktívne, úspešné a inšpiratívne právničky z verejnej i súkromnej sféry.

  Podujatie otvoril dekan Právnickej fakulty Eduard Burda, ktorý sa v úvodnom príhovore prihlásil k dôležitosti zastúpenia žien v právnických povolaniach. Nasledovala stručná prezentácia základných téz vedeckého výskumu moderátorky  JUDr. Márie Havelkovej, PhD., ktorá sa špecializuje na otázky rodovej rovnosti. Tá okrem iného vysvetlila aj historický kontext k téme vrátane (dnes už úsmevných) dobových regulácií pôsobenia žien v právnických povolaniach a vybrané  rodové štatistiky. Na jej referát a nastolené otázky nadviazala panelová diskusia, v ktorej sa ako panelistky predstavili bývalá verejná ochrankyňa ľudských práv prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.,  sudkyňa JUDr. Zuzana Pavlíková, advokátka JUDr. Anna Niku a vyšetrovateľka JUDr. Katarína Masár Kupková, PhD. Panelistky sa postupne vyjadrovali k témam ako potreba regulácie rodovej rovnosti, zavedenie kvót, sexuálne obťažovanie, ťažkosti s presadením sa v mužskom kolektíve. Podujatie bolo verejné, zúčastnilo sa ho viac ako 200 študentov, zamestnancov a ostatných hostí, ktorí tiež mali možnosť panelistkám klásť otázky. Publikum zaujímali najmä otázky týkajúce sa skĺbenia pracovného a rodinného života, vyhorenia, či by si panelistky s dnešnou skúsenosťou opäť zvolili štúdium práva, či a ako využívajú vo svojej práci ženské aspekty a napokon i to, ako sa brániť voči sexuálnemu obťažovaniu.

  Po skončení diskusie program pokračoval slávnostným odovzdaním pamätných medailí 15 laureátkam. Umeleckým spestrením podujatia bolo spevácke vystúpenie Martiny Schindlerovej, ktorá ako tiež „žena v práve“ pedagogicky pôsobí na našej Právnickej fakulte na Katedre občianskeho práva.

Fotografie z podujatia:

 

22. 9. Partneri na fakulte, fakulta s partnermi

Bližšie informácie už čoskoro...

23. 9. Právnická olympiáda: Iuris Chess Open

Dňa 23. septembra 2022 sa v rámci osláv 100-ročnice uskutočnil na pôde PraF UK premiérový šachový turnaj Iuris Chess Open. Turnaja sa zúčastnili ako registrovaní šachisti, tak aj neregistrovaní z radov študentov a pedagógov našej fakulty. Hralo sa podľa pravidiel FIDE pre rapid šach, švajčiarskym systémom na 7 kôl, 2x 15 minút na partiu. Turnaj si udržal dramatický náboj až do samého záveru, keď na určenie celkového víťaza medzi dvoma najlepšími hráčmi bolo potrebné použiť až 4 pomocné kritériá!

Celkovým víťazom turnaja sa stal medzinárodný majster Peter Petrán, na 2. mieste skončil veľmajster Igor Stohl a na 3. mieste Norbert Mészáros.

V kategórii neregistrovaných hráčov na 1. mieste skončil Róbert Pavelka, na 2. mieste Jozef Jenčík a na 3. mieste Tomáš Buzinger.

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

 

 

23. 9. Právnická olympiáda: Filmový kvíz

Súťaž družstiev skutočných fajnšmekrov z oblasti filmu. Zložte svoj tím filmových fanúšikov a vyzvite na filmový vedomostný súboj tím dekana!

Kedy: 23. 9. 2022

Kde: Amfiteáter PraF UK, 2. poschodie

Začiatok: 18:00 hod.

 

 

POZOR! máme limitovaný počet miest - 50 - preto neváhajte sa prihlásiť čím skôr.

24. 9. Právnická olympiáda: Športové turnaje

V druhý deň Právnickej olympiády si dáme ráno poriadny stretching a pustíme sa do súbojov tímov v rôznych športoch a disciplínach.

Vytvorte tím a zahrajte si turnajovým systémom mini futbal, beach volejbal či streetball. 

Preferuješ skôr individuálne športy? Tak pre teba máme pripravené preteky v behu na 1000m. 

Ak Ťa neoslovila žiadna z vyššie uvedených disciplín, nevadí, máme pre teba pripravené FUN športy (tímový pochod na lyžiach, streľba zo vzduchovky a pod.)

 

Športy pre budúcich víťazov: od 10:00 hod. do 20:00 hod.

Možnosť prihlásiť sa ako tím na súťaže vo:

▪️futbale (5-členné družstvo)

▪️beach volejbale (3-členné družstvo)

▪️streetballe (3-členné družstvo)

 

 Možnosť prihlásiť sa ako jednotlivec na:

▪️beh na 1000m

 

Športy pre tých, čo sa chcú zabaviť: od 10:00 hod. do 20:00 hod.

▪️FUN športy: Možnosť prihlásiť sa ako tím na zábavné súťaže (4-členné družstvo)

 

Kedy: 24. 9. 2022

Kde: Areál FTVŠ

Začiatok: 10:00 hod.

Registrácia nutná: registrujte sa tu

Ukončenie registrácie: 19. 9. 2022

26.-30. 9. Séria prednášok/diskusií

Na skvelú diskusiu so ŽENAMI V PRÁVE sme nadviazali diskusiami s MUŽMI SPRAVODLIVOSTI!

Kto diskutoval?

26. septembra 2022

Prvú z diskusií odštartoval obľúbený pedagóg a zároveň sudca Najvyššieho správneho súdu SR prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. Spolu so študentami intenzívne diskutovali na tému Disciplinárna zodpovednosť sudcov v historickom kontexte. 

Pre publikum si pripravil simulované rozhodovanie o disciplinárnom previnení sudcu, ktorý sa pri rozhodovaní v r. 1942 dopustil toho, že:

1. proti zneniu zákona vo svojom stanovisku odkazoval na právne neurčité pojmy ako dobré mravy a ľudová spravodlivosť,

2. kolaboroval s nemeckým režimom, vďaka čomu získal kariérny postup,

a to pri aplikácii súčasných právnych predpisov. Študentom sa diskusia páčila a v závere prednášajúceho ocenili búrlivým potleskom.

 

 

 

27. septembra 2022

Renomovaný pedagóg, advokát a súdny lekár doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD. vtipným ale pútavým spôsobom diskutoval so študentami na tému Netradičných podkladov v tradičnom trestnom konaní.

Prostredníctvom notoricky známych rozprávkových postavičiek vysvetlil niektoré aspekty právnej kvalifikcie trestných činov a nevyhol sa ani veľmi aktuálnej téme počítačovej kriminality, zberu a (zne)užitia metadát a mnohým ďalším. Študentov zaujímali najmä nuansy z oblasti dokazovania. V závere prednášajúceho rovnako ocenili búrlivým potleskom.

 

28. septembra 2022

Napokon prednáškovo-diskutérsky blok uzatvoril špecialista z protiteroristickej centrály Národnej kriminálnej agentúry mjr. Mgr. Jakub Gajdoš. Pred plným auditóriom Amfitéatra prednášal o problematike Extrémizmu a radikalizmu v stredoeurópskom priestore. Okrem vysvetlenia základnej problematiky študentov zaujímali najmä otázky súvisiace s rôznymi formami radikalizmu či bojom proti extrémizmu. Prítomní sa v rámci diskusie nevyhli ani spôsobom identifikácie rôznych prejavov smerujúcich k hnutiam propagujúcim potlačovanie základných práv a slobôd.

Opätovne prednášajúci sa na záver nevyhol búrlivému potlesku prítomných.

 

 

29. 9. Koncert: ukončenie osláv

Skupina Cigánski diabli spolu s ich hosťami Martinou Schindlerovou, Dávidom Virágom, Miriam Gallovou Vás pozývajú na záverečný koncert, ktorým sa ukončia oslavy 100. výročia od založenia Právnickej Fakulty UK.

Ďalším programom Vás bude sprevádzať skvelý DJ, pričom zábava bude pokračovať až do skorého rána.

Kedy: 29.9.2022

Kde: Refinery Gallery

Zahájenie: 20:00 hod

Dress Code: Cocktail*

*pri nedodržaní dresscode-u si organizátor vyhradzuje právo nevpustiť osobu na akciu

 

Registrácia nutná: registrujte sa tu

Po registrácii Vám príde z adresy "rezervovane.sk" potvrdzujúci email s vygenerovaným QR kódom oprávňujúcim Vás na vstup na akciu (prosím skontrolujte si za týmto účelom aj nevyžiadanú poštu)