Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia

Členovia

Predseda:

  • JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Členovia:

  • prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
  • JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
  • Bc. Erik Neupaver – za študentskú časť akademickej obce;
  • Mgr. Peter Rakovský – za študentskú časť akademickej obce;
  • Bc. Filip Šuran – za študentskú časť akademickej obce.