Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia

Členovia

Predseda:

  • doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Členovia:

  • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
  • JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
  • JUDr. Filip Vincent
  • Bc. Erik Tóth
  • Jakub Kmeť