Zamestnanci

prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 583
Miestnosť
603 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 15.15-16.40
Publikačná činnosť

prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 583
Miestnosť
603 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 15.15-16.40
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Docent
Telefón
02/592 44 544
Miestnosť
602 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny: streda: 10:00 – 11:30
Publikačná činnosť

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 544
Miestnosť
602 NB
Poznámka
KH v zimnom semestri ak. roku 2017/2018: štvrtok 12:15 - 13:45; elektronické konzultačné hodiny: pondelok

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Odborný asistent/assistent professor
Telefón
02/592 44 566
Miestnosť
622 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny v LS šk.r. 2017/2018

vo štvrtok: od 7.45 hod. do 8.25 hod. a
od 12.15 hod. do 12.55 hod.
Publikačná činnosť

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Odborný asistent/Assistant professor
Telefón
02/592 44 566
Miestnosť
622 NB
Poznámka
KH v letnom semestri ak. roku 2017/2018: Štvrtok 8:00 - 9:30; elektronické konzultačné hodiny: štvrtok
Publikačná činnosť

JUDr. Mária Nováková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 583
Miestnosť
603 NB
Poznámka
konzultačné hodiny: streda 9.15 - 10.40 hod.
Publikačná činnosť

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 544
Miestnosť
602 NB
Poznámka
v týždni od 19.02. do 23.02. sa konzultačné hodiny neuskutočnia z dôvodu konania konferencie Bratislavské právnické fórum 2018
Publikačná činnosť

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Vedecko – výskumný pracovník /research associate
Telefón
02/592 44 510
Miestnosť
621b NB
Poznámka
Konzultačné hodiny: pondelok od 13.45 do 15.00
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Jozef Pavol

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Doktorand (3.dOP, denný)
Telefón
02/592 44 544
Miestnosť
602 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny v zimnom semestri ak. roku 2017/2018: streda 15:15 - 15:55
Publikačná činnosť

Sekretariát

Ivana Surovičová

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
Telefón
02/592 44 268
Miestnosť
621a NB
Poznámka
Každý deň: 7:30 - 13:30

Zamestnanci čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

JUDr. Lenka Freel, PhD.

Kontakt: lenka.freel@flaw.uniba.sk