Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9583
02/592 44 583
603 NB
Konzultačné hodiny: Pondelok 15.15-16.40

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent
+421 2 9012 9510
02/592 44 510
621b NB
Konzultačné hodiny: utorok od 12.15 do 13.40 (Online cez MS Teams)

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Docent
+421 2 9012 9544
602 NB
Utorok15:15 – 16:40
Utorok15:15 – 16:40

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
603 NB
Konzultácie ZS 2021/22 online v MS Teams. Po vzájomnej dohode aj v inom dohodnutom čase.
Utorok14:30 – 15:30

JUDr. Lenka Freel, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2134
02/592 44 268
603 NB
Konzultačné hodiny: online na základe individuálnej dohody
Pondelok12:15 – 13:40

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2051
602 NB
KH v zimnom semestri ak. roku 2021/2022 konzultácie online po individuálnej dohode
Štvrtok15:15 – 16:35

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/assistent professor
+421 2 9012 2049
02/592 44 566
622 NB
Konzultačné hodiny v ZS 2021/2022: online po dohode streda : 13.00 - 14.25

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/Assistant professor
+421 2 9012 9566
02/592 44 566
622 NB
KH - Online MS Teams / Štvr: 13:45 - 15:15
Štvrtok13:45 – 15:15

JUDr. Mária Nováková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2055
02/592 44 583
603 NB
konzultačné hodiny: streda 9.15 - 10.40 hod.
Pondelok09:30 – 11:00

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Konzultácie prebiehajú online a po individuálnej dohode.
Utorok14:30 – 15:15

JUDr. Pavol Rak, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Konzultácie prebiehajú online a po individuálnej dohode.

Interní doktorandi

Mgr. Michal Bučko

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
3.dPRP18
627NB
Konzultačné hodiny po dohode: štvrtok 10:40 - 11:40

Sekretariát

Ivana Surovičová

odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
Pondelok a streda:9:00 - 12:00