Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9583
02/592 44 583
603 NB
Konzultačné hodiny: Pondelok 15.15-16.40

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent
+421 2 9012 9510
02/592 44 510
621b NB
Konzultačné hodiny: utorok od 12.15 do 13.40

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Docent
+421 2 9012 9544
602 NB
Utorok 15:15 - 16:40
Utorok 15:15 - 16:40

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
603 NB
Konz.hodiny: MSTeams, po dohode.

JUDr. Lenka Freel, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2134
02/592 44 268
603 NB
Konzultačné hodiny: online na základe individuálnej dohody

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2051
602 NB
KH v letnom semestri ak. roku 2020/2021 konzultácie online po individuálnej dohode

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/assistent professor
+421 2 9012 2049
02/592 44 566
622 NB
Konzultačné hodiny v LS 2020/2021: online po dohode

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/Assistant professor
+421 2 9012 9566
02/592 44 566
622 NB
Konzultačné hodiny v LS 2020/2021 - Online MS Teams po vzájomnej dohode

JUDr. Mária Nováková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2055
02/592 44 583
603 NB
konzultačné hodiny: streda 9.15 - 10.40 hod.
Streda 08:30 - 09:15