Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent
+421 2 9012 2131
+421 2 9012 9510
02/592 44 510
627 NB
Konzultačné hodiny: streda od 12.00 do 13.30 (cez MS Teams)

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Docent
+421 2 9012 9544
602 NB
Utorok12:15 – 13:35

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2055
02/592 44 583
603 NB
konzultačné hodiny: streda 9.15 - 10.40 hod.
Pondelok09:30 – 11:00

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2044
+421 2 9012 2044
603 NB
KH v LS 2021/22 online, po individuálnej dohode.
Pondelok14:30 – 15:30

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2051
602 NB
KH v LS ak. roku 2021/2022 konzultácie online po individuálnej dohode
Streda13:15 – 15:05
Streda13:15 – 15:05

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/assistent professor
+421 2 9012 2049
02/592 44 566
622 NB
Konzultačné hodiny v LS po dohode on-line
Utorok13:45 – 15:10

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/Assistant professor
+421 2 9012 9566
02/592 44 566
622 NB
KH - Online MS Teams / Str: 12:15 - 13:40
Streda12:15 – 13:40

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2047
+421 2 9012 2047
602NB
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode, online alebo v priestoroch školy.

JUDr. Pavol Rak, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2052
+421 2 9012 2052
Konzultácie prebiehajú online a po individuálnej dohode.

Interní doktorandi

Mgr. Michal Bučko

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
3.dPRP18
+421 2 9012 2129
627NB
Konzultačné hodiny po dohode: štvrtok 10:40 - 11:40

JUDr. Eva Ladiverová

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
4.dPRP18
+421 2 9012 2130
online MS Teams
Utorok13:00 – 13:40

Mgr. Nikola Bezáková

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
1.dPRP18
+421 2 9012 2058
Streda09:00 – 10:00

Sekretariát

Ivana Surovičová

odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
7:30 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

Mgr. Denisa Nevická, PhD

Mail: denisa.nevickaflaw.uniba.sk

Klapka: +421 2 9012 2135