Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Robert Schronk CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9583
02/592 44 583
603 NB
Konzultačné hodiny: Pondelok 15.15-16.40

doc. JUDr. Juraj Hamuľák PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent
+421 2 9012 9510
02/592 44 510
621b NB
Konzultačné hodiny: utorok od 12.15 do 13.40

doc. JUDr. Ján Matlák CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Docent
+421 2 9012 9544
602 NB
Utorok 15:15 - 16:40
Utorok 15:15 - 16:40

Silvia Capíková PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
603 NB
Streda 15:15 - 16:40

JUDr. Lenka Freel PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2134
02/592 44 268
603 NB
Konzultačné hodiny: na základe e-mailovej komunikácie

Mgr. Mikuláš Krippel PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2051
02/592 44 544
602 NB
KH v letnom semestri ak. roku 2019/2020: streda 12:15 - 13:35;
Streda 12:15 - 13:35

JUDr. Zuzana Macková PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/assistent professor
+421 2 9012 2049
02/592 44 566
622 NB
Utorok 09:15 - 10:40

JUDr. Vladimír Minčič PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/Assistant professor
+421 2 9012 9566
622 NB
KH v letnom semestri ak. roku 2019/2020: Štvrtok 15:15 - 16:40 elektronické konzultačné hodiny: štvrtok

JUDr. Mária Nováková PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2055
02/592 44 583
603 NB
konzultačné hodiny: streda 9.15 - 10.40 hod.
Streda 08:30 - 09:15

JUDr. Pavol Rak PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Externí spolupracovníci

JUDr. Pavol Rak, Ph.D.

Advokátska kancelária Noerr s.r.o.

Email: pavol.rak@flaw.uniba.sk

Interní doktorandi

Mgr. Silvia Beňová

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
1.dPRP18
+421 2 9012 2128
627 NB
Streda 08:30 - 09:10
Štvrtok 09:10 - 10:40

Mgr. Michal Bučko

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
2.dPRP18
627NB
Konzultačné hodiny po dohode: štvrtok 10:40 - 11:40

JUDr. Eva Ladiverová

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
1.dPRP18
+421 2 9012 2130
627 NB
Streda 10:00 - 10:40

Sekretariát

Ivana Surovičová

odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
Každý deň: 7:30 - 13:30