Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 2131
+421 2 9012 2131
627 NB
Konzultačné hodiny: streda od 12.15 do 13.40

doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2134
603 NB
Piatok13:30 – 14:30
Konzultačné hodiny: online na základe dohody

doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/assistent professor
+421 2 9012 2049
622 NB
Konzultačné hodiny v ZS po dohode on-line

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2055
603 NB
Utorok16:00 – 17:30

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Docent
+421 2 9012 9544
602 NB
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode.
Pondelok15:10 – 16:35

JUDr. Pavol Rak, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vedúci katedry
+421 2 9012 2052
621b
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode.

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2044
+421 2 9012 2044
603 NB
Konzultácie po dohode, aj v MSTeams.
Pondelok14:00 – 15:00

JUDr. PhDr. Barbara Faktor Pavlíková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2047
+421 2 9012 2047
602NB
KH po dohode, aj cez MS Teams.
Streda09:00 – 10:30

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/Assistant professor
+421 2 9012 9566
02/90129566
622 NB
KH aj Online cez MS Teams
Utorok10:45 – 12:10

Interní doktorandi

Mgr. Nikola Bezáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
3.dPRP18
622 NB
+421 2 9012 2058
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode.

JUDr. Ádám Sípos

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
2.dPRP18
602 NB
+421 2 9012 2090
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode.

Mgr. Juraj Plaza

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
1.dPRP18
Utorok13:00 – 14:30

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
sekretárka
+421 2 9012 9268
621a NB
7:30 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

Mgr. Denisa Nevická, PhD

Mail: denisa.nevickaflaw.uniba.sk

Klapka: +421 2 9012 2135