Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 2131
+421 2 9012 9510
+421 2 9012 2131
627 NB
Konzultačné hodiny: pondelok od 12.15 do 13.40

doc. Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2051
602 NB
konzultáciu oznámiť vopred mailom
Štvrtok13:15 – 15:05
Štvrtok13:15 – 15:05

doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/assistent professor
+421 2 9012 2049
02/592 44 566
622 NB
Konzultačné hodiny v LS po dohode on-line
Utorok13:45 – 15:10

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Docent
+421 2 9012 9544
602 NB
Utorok12:15 – 13:35

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2055
02/592 44 583
603 NB
konzultačné hodiny: streda 9.15 - 10.40 hod.
Pondelok09:30 – 11:00

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2044
+421 2 9012 2044
603 NB
Pondelok12:30 – 13:30
ZS 2022/23 konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť.

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/Assistant professor
+421 2 9012 9566
02/592 44 566
622 NB
KH aj Online cez MS Teams
Utorok16:45 – 18:10

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2047
+421 2 9012 2047
602NB
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode, online alebo v priestoroch školy.
Utorok17:00 – 18:00

JUDr. Pavol Rak, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2052
+421 2 9012 2052
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode.

Interní doktorandi

Mgr. Michal Bučko

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
4.dPRP18
+421 2 9012 2129
627NB
Konzultačné hodiny po dohode: štvrtok 10:40 - 11:40

Sekretariát

Ivana Surovičová

odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
7:30 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

Mgr. Denisa Nevická, PhD

Mail: denisa.nevickaflaw.uniba.sk

Klapka: +421 2 9012 2135