Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Robert Schronk CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9583
02/592 44 583
603 NB
Konzultačné hodiny: Pondelok 15.15-16.40

doc. JUDr. Juraj Hamuľák PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
docent
+421 2 9012 9510
02/592 44 510
621b NB
Konzultačné hodiny: štvrtok od 10.00 do 11.30

doc. JUDr. Ján Matlák CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9544
02/592 44 544
602 NB
Konzultačné hodiny: streda: 09:15 - 10:40
Streda - 10:00 - 11:25

JUDr. Lenka Freel PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/592 44 268
603 NB
Konzultačné hodiny: na základe e-mailovej komunikácie
Pondelok: 13:00 - 14:20

Mgr. Mikuláš Krippel PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2051
602 NB
KH v zimnom semestri ak. roku 2018/2019: utorok 13:45 - 15:15; elektronické konzultačné hodiny: pondelok

JUDr. Zuzana Macková PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2049
02/592 44 566
622 NB
Konzultačné hodiny v ZS šk.r. 2018/2019
Streda - 11:30 - 12:55

JUDr. Vladimír Minčič PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9566
622 NB
KH v zimnom semestri ak. roku 2018/2019: Streda 11:30 - 12:10 a 16:40 - 17:30 elektronické konzultačné hodiny: streda

JUDr. Mária Nováková PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2055
02/592 44 583
603 NB
konzultačné hodiny: streda 9.15 - 10.40 hod.
Streda - 08:30 - 09:15

JUDr. Andrej Poruban PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2052
602 NB
počas skúškového obdobia konzultačné hodiny nebudú

Externí spolupracovníci

JUDr. Pavol Rak, Ph.D.

Advokátska kancelária Noerr s.r.o.

 

 

Interní doktorandi

Mgr. Silvia Beňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Doktorand(1.dPRP18, denný)

Mgr. Eva Ladiverová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Doktorand(1.dPRP18, denný)

Mgr. Monika Miháliková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Doktorand(1.dOP3, denný)
+421 2 9012 2115
603 NB
Streda - 13:45 - 14:25

Sekretariát

Ivana Surovičová

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
Každý deň: 7:30 - 13:30