Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 2131
+421 2 9012 2131
627 NB
Konzultačné hodiny: pondelok od 09.15 do 10.40

doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2134
603 NB
Konzultačné hodiny: online na základe dohody
Streda13:00 – 14:00

doc. Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2051
602 NB
konzultáciu oznámiť vopred mailom
Pondelok15:30 – 17:00

doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/assistent professor
+421 2 9012 2049
622 NB
účasť na konzultačných hodinách je potrebné predtým potvrdiť e-mailom
Streda09:15 – 10:40

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2055
603 NB
Pondelok13:45 – 15:10

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Docent
+421 2 9012 9544
602 NB
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode.

JUDr. Pavol Rak, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vedúci katedry
+421 2 9012 2052
621b
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode.

JUDr. PhDr. Barbara Faktor Pavlíková, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2047
+421 2 9012 2047
602NB
Konzultácie len po individuálnej dohode, aj cez MS Teams.
Streda16:40 – 17:15

Mgr. Denisa Homola Nevická, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2135
603 NB
Konzultačné hodiny v LS 2023/2024 prebiehajú v uvedených časoch po predchádzajúcej e-mailovej dohode.
Pondelok07:00 – 07:45
Štvrtok07:00 – 07:45

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Odborný asistent/Assistant professor
+421 2 9012 9566
02/90129566
622 NB
KH aj Online cez MS Teams
Utorok10:45 – 12:10

Interní doktorandi

Mgr. Nikola Bezáková

Právnická fakulta UK,
3.dPRP18
622 NB
+421 2 9012 2058
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode.

JUDr. Ádám Sípos

Právnická fakulta UK,
2.dPRP18
602 NB
+421 2 9012 2090
Konzultácie prebiehajú po individuálnej dohode.

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
sekretárka
+421 2 9012 9268
621a NB
7:30 - 13:30