Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Robert Schronk CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9583
02/592 44 583
603 NB
Konzultačné hodiny: Pondelok 15.15-16.40

doc. JUDr. Juraj Hamuľák PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent
+421 2 9012 9510
02/592 44 510
621b NB
Konzultačné hodiny: utorok od 13.00 do 14.30
PHOTO_ALT###

doc. JUDr. Ján Matlák CSc.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9544
02/592 44 544
602 NB
Utorok 12:15 - 13:40
Utorok 12:15 - 13:40

JUDr. Lenka Freel PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/592 44 268
603 NB
Konzultačné hodiny: na základe e-mailovej komunikácie

Mgr. Mikuláš Krippel PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2051
602 NB
KH v letnom semestri ak. roku 2018/2019: streda 09:15 - 10:35; elektronické konzultačné hodiny: pondelok
Streda 09:15 - 10:35

JUDr. Zuzana Macková PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2049
02/592 44 566
622 NB
Konzultačné hodiny v LS r. 2018/2019: Pondelok: 14.30 - 15.10
Streda 12:15 - 12:55

JUDr. Vladimír Minčič PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9566
622 NB
KH v letnom semestri ak. roku 2018/2019: Streda 9:15 - 10:40 elektronické konzultačné hodiny: streda

Mgr. Denisa Nevická PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

JUDr. Mária Nováková PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2055
02/592 44 583
603 NB
konzultačné hodiny: streda 9.15 - 10.40 hod.
Streda 08:30 - 09:15

JUDr. Andrej Poruban PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2052
602 NB

Externí spolupracovníci

JUDr. Pavol Rak, Ph.D.

Advokátska kancelária Noerr s.r.o.

Email: pavol.rak@flaw.uniba.sk

Interní doktorandi

Mgr. Silvia Beňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
1.dPRP18

Mgr. Eva Ladiverová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
1.dPRP18

Mgr. Monika Miháliková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
2.dPRP18
603 NB
Utorok 11:30 - 12:10

Sekretariát

Ivana Surovičová

odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
Každý deň: 7:30 - 13:30