Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia garantuje výučbu viacerých povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, najmä Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Zdravotné právo, Sociálnu politiku a Medzinárodné a európske pracovné právo. Absolvovanie uvedených predmetov má pre kandidátov vysokoškolského právnického vzdelania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mimoriadny prínos najmä s ohľadom na ich všestrannú odbornú profiláciu. Vzhľadom na proces globalizácie, integrácie a liberalizácie pracovného a sociálneho sveta poskytuje katedra študentom rovnako možnosť zvoliť si výučbu vybraných predmetov v rámci pedagogického procesu v cudzom jazyku. Základným cieľom katedry je odborné formovanie študentov v prostredí pracovnoprávnych a sociálnych vzťahov, predovšetkým z hľadiska prehlbovania ich teoretických znalostí, zlepšovania argumentačných zručností a obohacovania praktických skúseností. Jednotliví členovia katedry sa popri výučbe aktívne venujú rôznorodým vedeckým, publikačným a grantovým aktivitám.

 

Vedúci katedry:

 • JUDr. Pavol Rak, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

 • doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.

Kontakt:

 • tel.: +421 2 9012 9268
 • email: kppapszflaw.uniba.sk
 • Miestnosti: 602NB - 603NB, 621NB - 622NB, 627NB
 • Adresa:
  Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
  Univerzita Komenského, Právnická fakulta
  <output>Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava</output>
  Šafárikovo námestie č. 6
  P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava