Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Používanie nekomentovaných právnych predpisov20. 12. 2017

Na skúške z predmetov Teória práva I., Teória práva II. a Právna a politická filozofia v dennej i externej forme štúdia nie je dovolené používať nekomentované...

Samoštúdium- pokyny k predmetu Teória práva II01. 09. 2017

podrobnosti o priebehu

Vedecká konferencia: Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti14. 07. 2017

dňa 20. októbra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave