Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

Prednášky - Teória práva II.

17.2.2021  Teória práva a právna veda - Stream

24.2.2021  Právo, spoločnosť a kultúra - Stream

3.3.2021    Moc, autorita a právo/Legitimita štátu a práva - Stream

10.3.2021  Demokracia a právny štát - Stream

17.3.2021  Právo na odpor, občianska neposlušnosť a výhrada vo svedomí - Stream

24.3.2021  Právo a ekonómia

31.3.2021  Globalizácia práva

7.4.2021    Pluralizmus práva

14.4.2021  Účel a funkcie v práve/Dynamika a stabilita práva Stream

21.4.2021  Právo a logika Stream

28.4.2021  Jazyk a právo Stream

5.5.2021    Etika a právo/Profesijná etika právnika Stream

12.5.2021  Repetitórium 

Prednášky - Právna a politická filozofia

21.9. - 25.9. 2020 - Právna, politická a sociálna filozofia: vzájomné vzťahy. Antické právnofilozofické myslenie (od mýtu po Aristotela) - prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. – Stream

28.9. - 2.10. 2020 -  Filozofia obdobia helenizmu a právne myslenie v starovekom Ríme - prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD. - Stream

5.10. - 11.10.2020 - Stredoveké právnofilozofické myslenie - prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol. - Stream

12. - 18.10.2020 - Sociálno filozofické idey humanizmu a renesančnej filozofie - Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. - Stream

19. - 25.10.2020 - Novoveká filozofia – prirodzenoprávna a zmluvná teória štátu - JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. - Stream 

26.10. - 1.11.2020 - Francúzske a nemecké osvietenstvo - JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. - Stream 

2. - 8.11.2020 - Nemecká klasická idealistická filozofia - prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD. - Stream

9. - 15.11.2020 - Anglosaský liberalizmus, utilitarizmus - Mgr. Olexij Mychajlovič Meteňkanyč, PhD.- Stream

16. - 22.11.2020 - Pozitivizmus (nielen právny) a jeho vývojové fázy - Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. - Stream 

22. - 29.11.2020 - Voluntarizmus, existencializmus, fenomenológia - prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. - Stream 

30.11. - 5.12.2020 - Pragmatizmus a americký, škandinávsky právny realizmus - Mgr. Olexij Mychajlovič Meteňkanyč, PhD. - Stream

6. - 12.12.2020 - Totalitaristické politické a právne doktríny 20. storočia - problém totality a postmoderna - prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol. - Stream

13. - 19.12.2020 - Večné otázky: pravda, dobro, spravodlivosť - prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD.