Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

Prednášky - Teória práva

20.9. - 24.9. 2021 - Pojem, platnosť a účinnosť práva - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Stream 

27.9. - 1.10. 2021 - Právo a morálka - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Stream

4.10. - 8.10. 2021 - Právo a spravodlivosť - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Stream

11.10. - 15.10. 2021 - Právna norma - JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M - Stream

18. 10. - 22.10. 2021 - Systém práva - JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M - Stream

25.10. - 29.10. 2021 - Pramene práva - JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M - Stream

1.11. - 5.11. 2021 - Tvorba práva - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Stream

8.11. - 12.11. 2021 - Svetové právne systémy - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Stream

15.11. - 19.11. 2021 - Realizácia práva, právne skutočnosti a právne vzťahy - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. - Stream

22.11. - 26.11. 2021 - Aplikácia práva - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. - Stream

29.11. - 3.12.2021 - Interpretácia v práve - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. - Stream 

6.12. - 10.12.2021 - Argumentácia v práve - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. - Stream

13.12. - 17.12.2021 - Právna zodpovednosť - doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. - Stream

Prednášky - Teória práva II.

14.2. - 18.2. 2022  Teória práva a právna veda - Stream

21.2. - 25.2. 2022  Právo, spoločnosť a kultúra - Stream

28.2. - 4.3. 2022   Moc, autorita a právo/Legitimita štátu a práva - Stream

7.3. - 11.3. 2022   Demokracia a právny štát - Stream

14.3. - 18.3. 2022  Právo na odpor, občianska neposlušnosť a výhrada vo svedomí - Stream

21.3. - 25.3. 2022  Právo a ekonómia - Stream

28.3. - 1.4. 2022  Globalizácia práva Stream

4.4. - 8.4. 2022   Pluralizmus práva Stream

11.4. - 15.4. 2022  Účel a funkcie v práve/Dynamika a stabilita práva Stream

18.4. - 22.4. 2022  Právo a logika Stream

25.4. - 29. 4. 2022  Jazyk a právo Stream

2.5. - 6.5.2022    Etika a právo/Profesijná etika právnika Stream

9.5. - 13.5. 2022  Repetitórium 

Prednášky - Právna a politická filozofia

20.9. - 24.9. 2021 - Právna, politická a sociálna filozofia: vzájomné vzťahy. Antické právnofilozofické myslenie (od mýtu po Aristotela) - prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. – Stream

27.9. - 1.10. 2021 -  Filozofia obdobia helenizmu a právne myslenie v starovekom Ríme - prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD. - Stream

4.10. - 8.10.2021 - Stredoveké právnofilozofické myslenie - prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol. - Stream

11.10. - 15.10.2021 - Sociálno filozofické idey humanizmu a renesančnej filozofie - Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. - Stream

18.10. - 22.10.2021 - Novoveká filozofia – prirodzenoprávna a zmluvná teória štátu - JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. - Stream 

25.10. - 29.10.2021 - Francúzske a nemecké osvietenstvo - JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. - Stream 

1.11. - 5.11.2021 - Nemecká klasická idealistická filozofia - prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD. - Stream

8.11 - 12.11.2021 - Anglosaský liberalizmus, utilitarizmus - Mgr. Olexij Mychajlovič Meteňkanyč, PhD.- Stream

15.11. - 19.11.2021 - Pozitivizmus (nielen právny) a jeho vývojové fázy - Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. - Stream 

22.11. - 26.11.2021 - Voluntarizmus, existencializmus, fenomenológia - prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. - Stream 

29.11. - 3.12.2021 - Pragmatizmus a americký, škandinávsky právny realizmus - Mgr. Olexij Mychajlovič Meteňkanyč, PhD. - Stream

6.12. - 10.12.2021 - Totalitaristické politické a právne doktríny 20. storočia - problém totality a postmoderna - prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol. - Stream

13.12. - 17.12.2021 - Repetitórium 

Prednášky - Právna filozofia

18.2.2022 - Radbruchova formula či Radbruchov mýtus?