Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

Prednášky - Teória práva

19.9. - 23.9. 2022 - Pojem, platnosť a účinnosť práva - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Stream 

26.9. - 30.9. 2022 - Právo a morálka - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Stream

3.10. - 7.10.2022 - Právo a spravodlivosť - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Stream

10.10. - 14.10.2022 - Právna norma - JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M - Stream

17.10. - 21.10.2022 - Systém práva - JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M - Stream

24.10. - 28.10.2022  - Pramene práva - JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M - Stream

31.10. - 4.11.2022 - Tvorba práva - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Stream

7.11 - 11.11.2022 - Svetové právne systémy - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Stream

14.11. - 18.11.2022 - Realizácia práva, právne skutočnosti a právne vzťahy - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. - Stream

21.11. - 25.11.2022 - Aplikácia práva - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. - Stream

28.11. - 2.12.2022 - Interpretácia v práve - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. - Stream 

7.12. - 11.12.2022 - Argumentácia v práve - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. - Stream

14.12. - 18.12.2022 - Právna zodpovednosť - doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. - Stream

Prednášky - Teória práva II.

Prednášky v aktuálnom akademickom roku (2022/2023)

16.2.2023 Teória práva a právna veda - záznam

23.2.2023 Moc, autorita a právo/Legitimita štátu a práva - záznam

2.3.2023 Demokracia a právny štát - záznam

9.3.2023 Právo, spoločnosť a kultúra/Právo na odpor, občianska neposlušnosť a výhrada vo svedomízáznam

16.3.2023 Právo a ekonómia záznam

23.3.2023 Globalizácia práva/Pluralizmus práva -

30.3.2023 Účel a funkcie v práve/Dynamika a stabilita práva -

6.4.2023 voľno (štátny sviatok)

13.4.2023 Právo a logika -

20.4.2023 Jazyk a právo -

27.4.2023 Etika a právo –

4.5.2023 Profesijná etika právnika –

11.5.2023 Repetitórium

 

Archívne prednášky

Teória práva a právna veda - Stream

Právo, spoločnosť a kultúra - Stream

Moc, autorita a právo/Legitimita štátu a práva - Stream

Demokracia a právny štát - Stream

Právo na odpor, občianska neposlušnosť a výhrada vo svedomí - Stream

Právo a ekonómia - Stream

Globalizácia práva - Stream

Pluralizmus práva - Stream

Účel a funkcie v práve/Dynamika a stabilita práva - Stream

Právo a logika - Stream

Jazyk a právo - Stream

Etika a právo/Profesijná etika právnika - Stream

Prednášky - Právna a politická filozofia

19.9. - 23.9. 2022 - Právna, politická a sociálna filozofia: vzájomné vzťahy. Antické právnofilozofické myslenie (od mýtu po Aristotela) - prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. – Stream

26.9. - 30.9. 2022 -  Filozofia obdobia helenizmu a právne myslenie v starovekom Ríme - prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD. - Stream

3.10. - 7.10.2022 - Stredoveké právnofilozofické myslenie - prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol. - Stream

10.10. - 14.10.2022 - Sociálno filozofické idey humanizmu a renesančnej filozofie - Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. - Stream

17.10. - 21.10.2022 - Novoveká filozofia – prirodzenoprávna a zmluvná teória štátu - JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. - Stream 

24.10. - 28.10.2022 - Francúzske a nemecké osvietenstvo - JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. - Stream 

31.10. - 4.11.2022 - Nemecká klasická idealistická filozofia - prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD. - Stream

7.11 - 11.11.2022 - Anglosaský liberalizmus, utilitarizmus - Mgr. Olexij Mychajlovič Meteňkanyč, PhD.- Stream

14.11. - 18.11.2022 - Pozitivizmus (nielen právny) a jeho vývojové fázy - Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. - Stream 

21.11. - 25.11.2022 - Voluntarizmus, existencializmus, fenomenológia - prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. - Stream 

28.11. - 2.12.2022 - Pragmatizmus a americký, škandinávsky právny realizmus - Mgr. Olexij Mychajlovič Meteňkanyč, PhD. - Stream

7.12. - 11.12.2022 - Totalitaristické politické a právne doktríny 20. storočia - problém totality a postmoderna - prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol. - Stream

14.12. - 18.12.2022 - Repetitórium 

Prednášky - Právna filozofia

16.2.2023 - 1. Radbruchova formula či Radbruchov mýtus? 

23.2.2023 - 2. Hart vs. Fuller                                                                           

2.3.2023  -  3. Dworkin vs. americkí právni realisti

9.3.2023  -  4. Percepcia ľudských práv prizmou utilitarizmu a deontologizmu                           

16.3.2023 - 5. Obnova klasického právneho naturalizmu (Finnis, George)     

23.3.2023 - 6. Formálnoprávne vs. materiálnoprávne myslenie

30.3.2023 - 7. Marxistická a kritická právna teória   

6.4.2023   - 8. Od modernej k post-modernej filozofii práva I. - Feministická kritika práva

13.4.2023 - 9. Od modernej k post-modernej filozofii práva II. - Rasová kritika práva) 

20.4.2023 - 10. Judicializácia politiky a politizácia práva (problém súdneho aktivizmu)

27.4.2023 - 11. „Sci-fi právo“

4.5.2023  -  12. Aktuálne spoločenské problémy optikou právnej filozofie     

11.5.2023 - 13. Repetitórium