Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

Prednášky - Teória práva

Prednášky v aktuálnom akademickom roku (ZS 2023/2024)

18.9. - 22.9. 2023 - Pojem, platnosť a účinnosť práva (doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.)

25.9. - 29.9. 2023 - Právo a morálka (doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.)

2.10. - 6.10.2023 - Právo a spravodlivosť (doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.)

09.10. - 13.10.2023 - Právna norma (doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M.)

16.10. - 20.10.2023 - Systém práva a svetové právne systémy (doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M.)

23.10. - 27.10.2023  - Pramene práva (doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.)

30.10. - 3.11.2023 – V deň prednášky je štátny sviatok

6.11 - 10.11.2023 - Tvorba práva (doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.)

13.11. - 17.11.2023 - Realizácia práva, právne skutočnosti a právne vzťahy (doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.)

20.11. - 24.11.2023 - Aplikácia práva (prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.)

27.11. - 1.12.2023 - Interpretácia v práve (doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.)

4.12. - 8.12.2023 - Argumentácia v práve (doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.)

11.12. - 15.12.2023 - Právna zodpovednosť (prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.) 

 

Archív prednášok (ZS 2022/2023)

19.9. - 23.9. 2022 - Pojem, platnosť a účinnosť práva - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

26.9. - 30.9. 2022 - Právo a morálka - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

3.10. - 7.10.2022 - Právo a spravodlivosť - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

10.10. - 14.10.2022 - Právna norma - JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M 

17.10. - 21.10.2022 - Systém práva - JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M

24.10. - 28.10.2022  - Pramene práva - JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD. LL.M 

31.10. - 4.11.2022 - Tvorba práva - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

7.11 - 11.11.2022 - Svetové právne systémy - doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

14.11. - 18.11.2022 - Realizácia práva, právne skutočnosti a právne vzťahy - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. 

21.11. - 25.11.2022 - Aplikácia práva - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. 

28.11. - 2.12.2022 - Interpretácia v práve - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. 

7.12. - 11.12.2022 - Argumentácia v práve - doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. 

14.12. - 18.12.2022 - Právna zodpovednosť - doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 

Prednášky - Teória práva II.

Prednášky v aktuálnom akademickom roku (2022/2023)

16.2.2023 Teória práva a právna veda - záznam

23.2.2023 Moc, autorita a právo/Legitimita štátu a práva - záznam

2.3.2023 Demokracia a právny štát - záznam

9.3.2023 Právo, spoločnosť a kultúra/Právo na odpor, občianska neposlušnosť a výhrada vo svedomízáznam

16.3.2023 Právo a ekonómia záznam

23.3.2023 Globalizácia práva/Pluralizmus práva - záznam

30.3.2023 Účel a funkcie v práve/Dynamika a stabilita práva záznam

6.4.2023 voľno (štátny sviatok)

13.4.2023 Právo a logika záznam

20.4.2023 Jazyk a právo záznam

27.4.2023 Etika a právo záznam

4.5.2023 Profesijná etika právnika – záznam

11.5.2023 Aktuálne otázky teórie práva

 

Archívne prednášky

Teória práva a právna veda - Stream

Právo, spoločnosť a kultúra - Stream

Moc, autorita a právo/Legitimita štátu a práva - Stream

Demokracia a právny štát - Stream

Právo na odpor, občianska neposlušnosť a výhrada vo svedomí - Stream

Právo a ekonómia - Stream

Globalizácia práva - Stream

Pluralizmus práva - Stream

Účel a funkcie v práve/Dynamika a stabilita práva - Stream

Právo a logika - Stream

Jazyk a právo - Stream

Etika a právo/Profesijná etika právnika - Stream

Prednášky - Právna a politická filozofia

Prednášky v aktuálnom akademickom roku (ZS 2023/2024)

18.9. - 22.9.2023 - Právna, politická a sociálna filozofia: vzájomné vzťahy. Antické právnofilozofické myslenie (od mýtu po Aristotela) (Mgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD.)

25.9. - 29.9.2023  - Filozofia obdobia helenizmu a právne myslenie v starovekom Ríme (prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.) 

2.10. - 6.10.2023  - Stredoveké právnofilozofické myslenie (prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.) 

9.10. - 13.10.2023 - Sociálno filozofické idey humanizmu a renesančnej filozofie (Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.) 

16.10. - 20.10.2023 - Novoveká filozofia – prirodzenoprávna a zmluvná teória štátu (prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.)

23.10. - 27.10.2023  - Francúzske a nemecké osvietenstvo (prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.)

30.10. - 3.11.2023 – V deň prednášky je štátny sviatok

6.11 - 10.11.2023 - Nemecká klasická idealistická filozofia (prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.) 

13.11. - 17.11.2023 – Anglosaský liberalizmus, utilitarizmus (Mgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD.)

20.11. - 24.11.2023 - Pozitivizmus (nielen právny) a jeho vývojové fázy (Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.) 

27.11. - 1.12.2023 - Voluntarizmus, existencializmus, fenomenológia (Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.)

4.12. - 8.12.2023 - Pragmatizmus a americký, škandinávsky právny realizmus (Mgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD.)

11.12. - 15.12.2023 - Totalitaristické politické a právne doktríny 20. storočia - problém totality a Postmoderna (prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol.)

 

Archív prednášok (ZS 2022/2023)

19.9. - 23.9. 2022 - Právna, politická a sociálna filozofia: vzájomné vzťahy. Antické právnofilozofické myslenie (od mýtu po Aristotela) - prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. 

26.9. - 30.9. 2022 -  Filozofia obdobia helenizmu a právne myslenie v starovekom Ríme - prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD. 

3.10. - 7.10.2022 - Stredoveké právnofilozofické myslenie - prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol. 

10.10. - 14.10.2022 - Sociálno filozofické idey humanizmu a renesančnej filozofie - Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. 

17.10. - 21.10.2022 - Novoveká filozofia – prirodzenoprávna a zmluvná teória štátu - JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD.  

24.10. - 28.10.2022 - Francúzske a nemecké osvietenstvo - JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. 

31.10. - 4.11.2022 - Nemecká klasická idealistická filozofia - prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD. 

7.11 - 11.11.2022 - Anglosaský liberalizmus, utilitarizmus - Mgr. Olexij Mychajlovič Meteňkanyč, PhD.

14.11. - 18.11.2022 - Pozitivizmus (nielen právny) a jeho vývojové fázy - Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. 

21.11. - 25.11.2022 - Voluntarizmus, existencializmus, fenomenológia - prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. 

28.11. - 2.12.2022 - Pragmatizmus a americký, škandinávsky právny realizmus - Mgr. Olexij Mychajlovič Meteňkanyč, PhD. 

7.12. - 11.12.2022 - Totalitaristické politické a právne doktríny 20. storočia - problém totality a postmoderna - prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol. 

14.12. - 18.12.2022 - Repetitórium 

Prednášky - Právna filozofia

16.2.2023 - 1. Radbruchova formula či Radbruchov mýtus? 

23.2.2023 - 2. Hart vs. Fuller                                                                           

2.3.2023  -  3. Dworkin vs. americkí právni realisti

9.3.2023  -  4. Percepcia ľudských práv prizmou utilitarizmu a deontologizmu                           

16.3.2023 - 5. Obnova klasického právneho naturalizmu (Finnis, George)     

23.3.2023 - 6. Formálnoprávne vs. materiálnoprávne myslenie

30.3.2023 - 7. Marxistická a kritická právna teória 

6.4.2023   - voľno (štátny sviatok) 

13.4.2023 - 8. Od modernej k post-modernej filozofii práva I. - Feministická kritika práva 

20.4.2023 - 9. Od modernej k post-modernej filozofii práva II. - Rasová kritika práva) 

27.4.2023 - 10. Judicializácia politiky a politizácia práva (problém súdneho aktivizmu) 

4.5.2023 - 11. „Sci-fi právo“ 

11.5.2023 - 12. Aktuálne spoločenské problémy optikou právnej filozofie                                                                              

Lectures - Theory of Law I.

Academic Year 2023/2024

1. week - The Notion and Nature of Law 

2. week - Law and Justice

3. week - Law and Morality

4. week - Sources of Law

5. week - Legal Norm

6. week - System of Law

7. week - Major Legal Systems

8. week - Legal Relations

9. week - Interpretation of Law

10. week - Application of Law

11. week - Rule of Law

12. week - Repetition

 
Academic Year 2022/2023

1. week - The Notion and Nature of Law 

2. week - Law and Justice

3. week - Law and Morality

4. week - Sources of Law

5. week - Legal Norm

6. week - System of Law

7. week - Major Legal Systems

8. week - Legal Relations

9. week - Interpretation of Law

10. week - Application of Law

11. week - Rule of Law

12. week - Repetition

Lectures - Theory of Law II. (Basics of Political Science and International Law)

Academic Year 2022/2023

1. week - State and law (theory, concepts, relationship)

2. week - Democracy and the Rule of Law

3. week - Power, Authority and Law

4. week - Forms of resistance (Citizen and state: civil society, civil disobedience..)

5. week - Law and politics

6. week - Globalization in Law and Legal Pluralism

7. week - International law – concept, subject and place in the system

8. week - Easter holidays

9. week - Relationship between national land international law 

10. week - International treaty and other sources of PIL

11. week - Labour Day (Public Holiday)

12. week - Day of Victory over Fascism (Public Holiday)