Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Informácie k štátnej skúške z predmetu Teória práva

Informácie k štátnej skúške z predmetu Teória práva

Sylaby

Povinné predmety

Výberové predmety

 • Teórie spravodlivosti 20. storočia
 • Teórie hier a problém rozhodovania
 • Právna etika
 • Logická sémantika v práve
 • Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície
 • Právo vo filmovom umení
 • Právna klinika teórie práva
 • Etika, korupcia a transparentnosť 
 • Eristika
 • Legal skills
 • Bioetika a spoločnosť
 • Základy sociológie práva
 • Sociologicko-právny výskum

 

 

Témy záverečných prác

Témy rigoróznych prác

• Témy diplomových prác

• Témy bakalárskych prác

Prezentácie z prednášok a podklady pre semináre


<output>Právna a politická filozofia, prof. Batka- 1. sem</output>