Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Všeobecné informácie k predmetom (podľa čl.11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK)

Povinné predmety

Teória práva I.- denné štúdium (študijný program: Právo)

Teória práva I.- externé štúdium (študijný program: Právo)

Teória práva I.- denné štúdium (študijný program: Ekonómia a právo)

Teória práva II.- denné štúdium (študijné programy: Právo)

Teória práva II.- externé štúdium (študijné programy: Právo)

Theory of Law I. - denné štúdium (študijný program: Law and Management)

Theory of Law II. - denné štúdium (študijný program: Law and Management)

Právna a politická filozofia - externé štúdium (študijný program: Právo)

Argumentácia v práve a interpretácia práva - denné štúdium (študijný program: Právo)

Argumentácia v práve a interpretácia práva - externé štúdium (študijný program: Právo)

Interpretation and Argumentation in Legal Practice (Legal Skills)

Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov (študijný program: Právo, denná i externá forma)

Právna filozofia - denné štúdium (študijný program: Právo)

Právna filozofia - externé štúdium (študijný program: Právo)

Právna etika - denné štúdium (študijný program: Právo)

Právna etika - externé štúdium (študijný program: Právo)

 

Výberové predmety

Logika pre právnikov - denné štúdium (študijný program: Právo)

Združovacie právo - denné štúdium (študijný program: Právo)

Teória hier a problém rozhodovania - denné štúdium (študijný program: Právo)

Základy sociológie práva - denné štúdium (študijný program: Právo)

Základy sociológie práva - externé štúdium (študijný program: Právo)

Teórie spravodlivosti 20. storočia - denné štúdium (študijný program: Právo)

Právo a literatúra - externé štúdium (študijný program: Právo)

Sociologicko-právny výskum - externé štúdium (študijný program: Právo)

Sylaby

Povinné predmety

Výberové predmety

Témy záverečných prác

Témy bakalárskych prác a témy diplomových prác sú zverejňované prostredníctvom systému AIS; členovia KTPaFP preferujú zhodu na téme práce po vzájomnej dohode a konzultácii so študentkou/študentom.

Témy rigoróznych prác