Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra teórie práva a filozofie práva

Katedra teórie práva a filozofie práva zabezpečuje vzdelávanie v oblasti teoretických vied o štáte a práve, najmä v oblasti teórie a filozofie práva, sociológie práva, právnej metodológie a právnej etiky. Katedra teórie práva a filozofie práva garantuje výučbu predmetov Teória práva I., Teória práva II., Základy sociológie práva, Filozofické a právne teórie I. a II., Teórie spravodlivosti 20. storočia, Eristika, Etika a právo, Teórie demokracie, Právna klinika teórie práva, Právo vo filmovom umení, Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície.

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Kontakt:

 • tel.: 02/592 44 675
 • email: ktpsvflaw.uniba.sk
 • miestnosti: 609NB, 611NB - 613NB, 615NB
 • adresa:
  Katedra teórie práva a filozofie práva
  Univerzita Komenského, Právnická fakulta
  <output>Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava</output>
  Šafárikovo námestie č. 6
  P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava