Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká odborná činnosť

Detaily o ŠVOČ

Témy prác na KTPaSV

 

Akademický rok 2020/2021

 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - "Ľudský genóm a ľudské práva"

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. - "Intellectual Dark Web a spravodlivosť"

prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. - "Problém spravodlivosti v 21. storočí" 

Mgr. Renáta Kišoňová PhD. - "K pojmu násilie. Filozofické a právne aspekty"

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD. - "Radbruchov mýtus"

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD. - "Škandinávsky verzus americký právny realizmus"

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD. - "Koncept brániacej sa demokracie s akcentom na právne aspekty"