Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká odborná činnosť

Detaily o ŠVOČ

Témy prác na KTPaSV

Aktuálne témy

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. - Je "rodová ideológia" naozaj ideológia - Podstata rozlišovania medzi rodom a pohlavím.

Mgr. Renáta Kišoňová PhD. - "K pojmu násilie. Filozofické a právne aspekty"

Mgr. Renáta Kišoňová PhD. - "Otvorená spoločnosť K.R.Poppera a hranice jej realizácie"

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. - téma na základe individuálnej dohody

JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. - téma na základe individuálnej dohody

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. - "Ľudský genóm a ľudské práva"

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD. - "Radbruchov mýtus"

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD. - "Škandinávsky verzus americký právny realizmus"

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD. - "Koncept brániacej sa demokracie s akcentom na právne aspekty"