Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne publikačné výstupy katedry

Aktuality


  • Na stránke katedry pribudol zborník príspevkov, ktoré boli prezentované v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2022, ktorá sa konala v dňoch 12. a 13. septembra tohto roka na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na tému „Právny štát a akadémia vo víchroch 100 rokov“. Zasadnutie sekcie teórie práva a filozofie práva sa uskutočnilo v prvý deň konania konferencie a téma sekcie niesla názov „Problém slobody (akademickej, občianskej, metafyzickej)“. Odkaz na stiahnutie elektronickej verzie zborníku nájdete v sekcii "E-KNIHY". 


  • Člen katedry Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD. publikoval ako spoluautor monografiu s názvom "Priznanie práv a právnej subjektivity nonhumánnym entitám. Prípady prírodných javov a umelej inteligencie." Odkaz na stiahnutie elektronickej verzie nájdete v sekcii "E-KNIHY". 
  • Člen katedry doc. JUDr. Martin Turčan, PhD. publikoval svoju novú, prepracovanú verziu monografie s názvom "Etické dimenzie teórie práva." Odkaz na stiahnutie elektronickej verzie nájdete v sekcii "E-KNIHY". 

 

 

Monografie a učebnice členov Katedry teórie práva a sociálnych vied

Aktuálne otázky Teórie práva
Teória práva