Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne publikačné výstupy katedry

Aktuality

  • Členka katedry prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. publikovala v spolupráci s prof. JUDr. Soňou Košičiarovou, PhD. ich spoločnú novú publikáciu s názvom "Záujmová samospráva." Odkaz na stiahnutie elektronickej verzie nájdete v sekcii "E-KNIHY". 
  • Pri príležitosti 30. výročia existencie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v rámci samostatnej Slovenskej republiky bola na slávnostnom podujatí v Bratislave, dňa 26.9.2023, uvedená kniha o Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorá je exkurzom dejinného vývoja vrcholného orgánu slovenského všeobecného súdnictva od roku 1918 do súčasnosti.
    Knihu uviedla prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., z Katedry teórie práva a filozofie práva, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, spoluautorka a vedúca autorského kolektívu. Ďalšími spoluautormi knihy sú prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M. MA, Ústav štátu a práva SAV, Mgr. Renáta Glaser-Opitzová, Ministerstvo spravodlivosti SR, JUDr. Peter Kerecman, PhD, advokát a doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva SAV. Knihu vydal Najvyšší súd SR a Veda, vydavateľstvo SAV v Bratislave, 2023, 200 s., ISBN 978-80-224-2010-5. Kniha je dostupná v knižnici Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a viac sa môžete dočítať o uvedenej udalosti tu:
    https://www.nsud.sk/predseda-najvyssieho-sudu-sr-vahu-europskych-hodnot-je-potrebne-pripominat-si-aj-dnes-/ 
  • Na stránke katedry pribudol zborník príspevkov, ktoré boli prezentované v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2022, ktorá sa konala v dňoch 12. a 13. septembra tohto roka na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na tému „Právny štát a akadémia vo víchroch 100 rokov“. Zasadnutie sekcie teórie práva a filozofie práva sa uskutočnilo v prvý deň konania konferencie a téma sekcie niesla názov „Problém slobody (akademickej, občianskej, metafyzickej)“. Odkaz na stiahnutie elektronickej verzie zborníku nájdete v sekcii "E-KNIHY". 


  • Člen katedry Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD. publikoval ako spoluautor monografiu s názvom "Priznanie práv a právnej subjektivity nonhumánnym entitám. Prípady prírodných javov a umelej inteligencie." Odkaz na stiahnutie elektronickej verzie nájdete v sekcii "E-KNIHY". 
  • Člen katedry doc. JUDr. Martin Turčan, PhD. publikoval svoju novú, prepracovanú verziu monografie s názvom "Etické dimenzie teórie práva." Odkaz na stiahnutie elektronickej verzie nájdete v sekcii "E-KNIHY". 

 

 

Monografie, učebnice a zborníky členov Katedry teórie práva a filozofie práva

Aktuálne otázky Teórie práva
Teória práva