Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Memorandum Úradu vlády SR a PraF UK

Predseda vlády SR Peter Pellegrini a vedúci Úradu vlády SR Igor Federič v pondelok 4. júna 2018 na Úrade vlády SR v Bratislave podpísali memorandum s dekanmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom memoranda je vytvoriť priestor pre študentov práva, aby sa už počas štúdia mohli oboznámiť s legislatívnym procesom a tvorbou zákonov. „Sľubujeme si od toho, že sa nielen niečo naučia, ale pre niektorých to môže byť inšipiráciou následne pracovať pre štát,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Podobne ako komerčné firmy aj štát už začína mať problém do svojich radov získať kvalitných ľudí. Ako uviedol premiér, je to sčasti spôsobené nízkou úrovňou odmeňovania. Preto víta, že platy v štátnej a verejnej službe sa budú postupne zvyšovať.

Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca právnických fakúlt a úradu vlády v oblasti vzdelávania a prípravy absolventov práva na ich poslanie v rámci pôsobnosti Úradu vlády SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre štátnu službu, a to hlavne na prípadné pôsobenie absolventov právnickej fakulty v štátnej službe v odbore Legislatíva. „Vítam, že dnes podpisujeme túto spoluprácu a pevne verím, že bude záujem zo strany študentov. To je najdôležitejšie - aby k nám prišli,“ uzavrel predseda vlády SR. 

 

zdroj: Úrad vlády SR

NOVÉ DIGITÁLNE PRÁVA

Popri niektorých už existujúcich digitálnych právach v nadchádzajúcich mesiacoch pribudnú ďalšie. Od septembra budú mať Európania právo využívať svoju vnútroštátnu elektronickú identifikáciu (elD) na prístup k verejným službám v celej EÚ (viac na stránke http://vedanadosah.cvtisr.sk/na-letnu-dovolenku-po-europe-s-novymi-digitalnymi-pravami).

SPRÁVA O STAVE ÚNIE 2018

V stredu 12. septembra 2018 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prednesie v hlavnej rokovacej sále Európskeho parlamentu svoju každoročnú správu o stave Únie.

Prejav sa okrem toho bude naživo vysielať v 23 rôznych jazykoch na osobitnom webovom sídle: [http://ec.europa.eu/soteu2018]