Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápisnice

Konania a zápisnice 2019/2022

Číslo konania

Ustanovenie disciplinárneho poriadku

Návrh disciplinárneho opatrenia

Zápisnice zo zasadnutia

I

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

11.11.2019

II

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

III

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod 3 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

IV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

V

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

VI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

vylúčenie zo štúdia

11.11.2019, 4.3.2020

VII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019, 4.3.2020

VIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

vylúčenie zo štúdia

4.3.2020

IX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

vylúčenie zo štúdia

4.3.2020

X

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

XIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

XV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020, 15.5.2020

XX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020, 15.5.2020

XXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

18.8.2020

XXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

XXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

18.8.2020

XXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

XXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XXIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XXX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XXXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

18.8.2020, 24.8.2020

XXXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

XXXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

7.5.2020, 15.5.2020

XXXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020, 15.5.2020

XXXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. a)

7.5.2020, 15.5.2020, 8.7.2020

XXXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020, 15.5.2020, 8.7.2020, 18.8.2020

XXXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

7.5.2020, 15.5.2020

XXXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XXXIX

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

8.7.2020

XL

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLI

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLII

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

Pokarhanie

18.8.2020

XLIII

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLIV

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XLVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

XLVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b) a c)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

XLVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. l)

vylúčenie zo štúdia

 

IL

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

L

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

LI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

LII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

LIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

LIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

LV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. l) a m)

 

 

LVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

LXX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

LXXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

LXXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

LXXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

LXXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XC

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

IC

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

C

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

CI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

CII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

CIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

CIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo konania

Ustanovenie disciplinárneho poriadku

Návrh disciplinárneho opatrenia

Zápisnice zo zasadnutia

I

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

11.11.2019

II

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

III

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod 3 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

IV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

V

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

VI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

vylúčenie zo štúdia

11.11.2019, 4.3.2020

VII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019, 4.3.2020

VIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

vylúčenie zo štúdia

4.3.2020

IX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

vylúčenie zo štúdia

4.3.2020

X

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

XIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

XV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020, 15.5.2020

XX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020, 15.5.2020

XXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

18.8.2020

XXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

XXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

18.8.2020

XXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

XXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XXIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XXX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XXXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

18.8.2020, 24.8.2020

XXXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

XXXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

7.5.2020, 15.5.2020

XXXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020, 15.5.2020

XXXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. a)

7.5.2020, 15.5.2020, 8.7.2020

XXXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020, 15.5.2020, 8.7.2020, 18.8.2020

XXXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

7.5.2020, 15.5.2020

XXXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XXXIX

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

8.7.2020

XL

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLI

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLII

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

Pokarhanie

18.8.2020

XLIII

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLIV

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XLVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

XLVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b) a c)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

XLVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. l)

vylúčenie zo štúdia

 

IL

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

L

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

LI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

LII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

LIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

LIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 

LV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. l) a m)

 

 

LVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

LXX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

LXXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

LXXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

LXXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

LXXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

LXXXIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XC

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XCVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

IC

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

C

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

CI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

CII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

CIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

CIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)