Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápisnice

Konania a zápisnice 2019/2022 (I-L)

Číslo konania

Ustanovenie disciplinárneho poriadku

Návrh disciplinárneho opatrenia

Zápisnice zo zasadnutia

I

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

11.11.2019

II

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

III

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod 3 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

IV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

V

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019

VI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

vylúčenie zo štúdia

11.11.2019, 4.3.2020

VII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

11.11.2019, 4.3.2020

VIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

vylúčenie zo štúdia

4.3.2020

IX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

vylúčenie zo štúdia

4.3.2020

X

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) bod. 2 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

26.02.2021

XIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

26.02.2021

XV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020, 15.5.2020

XX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020, 15.5.2020

XXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

18.8.2020

XXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

26.02.2021

XXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

18.8.2020

XXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

XXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

7.5.2020

26.02.2021

XXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XXIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XXX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020

XXXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

18.8.2020, 24.8.2020

XXXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

26.02.2021

XXXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020, 15.5.2020

18.03.2021

XXXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020, 15.5.2020

XXXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. a)

7.5.2020, 15.5.2020, 8.7.2020

XXXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

7.5.2020, 15.5.2020, 8.7.2020, 18.8.2020

XXXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b), d), g), h) a u) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

7.5.2020, 15.5.2020

XXXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

7.5.2020

XXXIX

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

8.7.2020

XL

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLI

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLII

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

Pokarhanie

18.8.2020

XLIII

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLIV

čl. 3 ods. 6 písm. l) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

18.8.2020

XLV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

XLVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. d)

XLVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. b) a c)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 26.02.2021

XLVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. l)

vylúčenie zo štúdia

 05.03.2021

IL

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 05.03.2021

L

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 05.03.2021

 

 

Konania a zápisnice 2019/2022 (LI-C)

Číslo konania

Ustanovenie disciplinárneho poriadku

Návrh disciplinárneho opatrenia

Zápisnice zo zasadnutia

LI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 04.03.2021

LII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 04.03.2021

LIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 04.03.2021

LIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

 05.03.2021

LV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. l) a m)

 vylúčenie zo štúdia

 12.11.2021

LVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 05.03.2021

LVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

LXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)

podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

LXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXIX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

LXX

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

LXXII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

zastavené konanie, čl. 6 ods. 1 písm. f)

LXXIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

04.03.2021

LXXIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)

vylúčenie zo štúdia

04.03.2021

LXXV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXVI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXVII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXVIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

podmienečné vylúčenie zo štúdia

LXXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia18.03.2021
LXXXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia18.03.2021
LXXXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia18.03.2021
LXXXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) zastavené konanie18.03.2021
LXXXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) zastavené konanie18.03.2021
LXXXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia18.03.2021
LXXXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  
LXXXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  
LXXXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  
LXXXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) zastavené konanie15.04.2021
LXXXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  
XCčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  
XCIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) zastavené konanie15.04.2021
XCIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  
XCIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia18.03.2021
XCIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia18.03.2021
XCVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia18.03.2021
XCVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia18.03.2021
XCVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) zastavené konanie18.03.2021
XCVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia18.03.2021
ICčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia18.03.2021
Cčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  

Konania a zápisnice 2019/2022 (CI-CL)

Číslo konania

Ustanovenie disciplinárneho poriadku

Návrh disciplinárneho opatrenia

Zápisnice zo zasadnutia

CI

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

CII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

CIII

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

Podmienečné vylúčenie zo štúdia18.03.2021

CIV

čl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) 

 CV

 

 

 

CVIčl. 3 ods. 1 písm. l)podmienečné vylúčenie zo štúdia12.11.2021
CVIIčl. 3 ods. 1 písm. l) Podmienečné vylúčenie zo štúdia

12.11.2021

17.12.2021

CVIIIčl. 3 ods. 1 písm. l)vylúčenie zo štúdia12.11.2021
CIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  
CXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXXXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXLčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXLIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXLIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXLIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXLIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXLVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXLVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXLVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXLVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)   
CILčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. a)   
CLčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021

  

 

 

Konania a zápisnice 2019/2022 (CLI-CC)

Číslo konaniaUstanovenie disciplinárneho poriadkuNávrh disciplinárneho opatreniaZápisnice zo zasadnutia
CLIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021
CLVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021
CLIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)   
CLXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. a)   
CLXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021
CLXXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021
CLXXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021
CLXXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CLXXXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)   
CLXXXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. a)   
CLXXXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021
CLXXXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXCčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXCIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXCIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021
CXCIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXCIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXCVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXCVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021
CXCVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXCVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CXCIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CCčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   

 

 

Konania a zápisnice 2019/2022 (CCI-CCL)

Číslo konaniaUstanovenie disciplinárneho poriadkuNávrh disciplinárneho opatreniaZápisnice zo zasadnutia
CCIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CCIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CCIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021
CCIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CCVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021
CCVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CCVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)   
CCVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q) podmienečné vylúčenie zo štúdia17.12.2021
CCIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)   
CCXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie02.05.2022, 09.05.2022
CCXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie02.05.2022, 09.05.2022
CCXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie02.05.2022, 09.05.2022
CCXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie02.05.2022, 09.05.2022
CCXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie02.05.2022, 09.05.2022
CCXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie02.05.2022, 09.05.2022
CCXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie02.05.2022, 09.05.2022
CCXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie02.05.2022, 09.05.2022
CCXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie02.05.2022, 09.05.2022
CCXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie02.05.2022, 09.05.2022
CCXXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie02.05.2022, 09.05.2022
CCXXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie05.05.2022, 09.05.2022
CCXXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie05.05.2022, 09.05.2022
CCXXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie05.05.2022, 09.05.2022
CCXXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie05.05.2022, 09.05.2022
CCXXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie05.05.2022, 09.05.2022
CCXXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie05.05.2022, 09.05.2022
CCXXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie05.05.2022, 09.05.2022
CCXXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie05.05.2022, 09.05.2022
CCXXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXXXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie 
CCXXXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXXXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXXXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXXXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXXXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXXXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXXXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXXXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie09.05.2022
CCXXXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXLčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.4.2022
CCXLIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXLIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXLIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXLIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie22.04.2022, 09.05.2022
CCXLVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie27.04.2022, 09.05.2022
CCXLVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie27.04.2022, 09.05.2022
CCXLVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie09.05.2022
CCXLVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie27.04.2022, 09.05.2022
CCXLIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n) zastavené konanie27.04.2022, 09.05.2022
CCLčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)  15.6.2022

Konania a zápisnice 2019/2022 (CCLI-CCC)

CCLIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)  15.6.2022
CCLIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)   
CCLIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)  15.6.2022
CCLIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)  15.6.2022
CCLVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. n)  15.6.2022
CCLVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXXIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXXIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXXIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXXIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXXVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXXVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXXVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXXVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCLXXXIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCXCčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCXCIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCXCIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCXCIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCXCIVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCXCVčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCXCVIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCXCVIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCXCVIIIčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCXCIXčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022
CCCčl. 3 ods. 1 a ods. 6 písm. q)  15.6.2022