Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opatrenia 2014

Opatrenie 1/2014

Opatrenie dekana č. 1/2014 týkajúce sa zásad tvorby rozvrhu hodín na letný semester ak. roka 2013/2014

Opatrenie 2/2014

Opatrenie dekana č. 2/2014 v súvislosti s uskutočňovaním úhrad a uvádzaním čísla účtov vo forme IBAN-u.

Opatrenie 3/2014

Opatrenie dekana č. 3/2014 týkajúce sa skúšobného obdobia v letnom semestri 2013/2014

Opatrenie 4/2014

Opatrenie dekana č. 4/2014 týkajúce sa zásad tvorby rozvrhu hodín na zimný semester ak. roka 2014/2015

Opatrenie 5/2014
Opatrenie dekana č. 5/2014 týkajúce sa účasti študentov na prednáškach, seminároch a konzultačných sústredeniach v prípade opakovane zapísaných predmetov

Opatrenie 6/2014 

Opatrenie dekana č. 6/2014 Zapisovanie a schvaľovanie tém záverečných prác v akademickom roku 2014/2015

Opatrenie 7/2014

Opatrenie dekana č. 7/2014 týkajúce sa vysporiadania záväzkov doktoranda voči Knižnici PraF UK

Opatrenie 8/2014 

Opatrenie dekana č. 8/2014 týkajúce sa skúšobného obdobia v zimnom semestri 2014/2015