Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opatrenia 2016

Opatrenie 1/2016

Opatrenie dekana č. 1/2016 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2015/2016

Opatrenie 2/2016

Opatrenie dekana č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 1/2006 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2015/2016

Opatrenie 3/2016 (účinné do 30. 9. 2016)

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2016, ktorým sa určuje spôsob a lehota úhrady pomernej náhrady nákladov vynaložených na obstaranie licencie ASPI pre užívateľov, ktorými sú študenti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Opatrenie 4/2016

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2016, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2016/2017 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie 5/2016 (účinné od 1. 10. 2016)

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2016, ktorým sa určuje spôsob a lehota úhrady pomernej náhrady nákladov vynaložených na obstaranie licencie ASPI pre užívateľov, ktorými sú študenti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Opatrenie 6/2016

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2016, ktorým sa určujú termíny a postup pri výbere a prihlasovaní sa na záverečné práce v bakalárskom a magisterskom študijnom programe

Opatrenie 7/2016

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2016 týkajúce sa skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2016/2017

Opatrenie 8/2016

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2016, týkajúce sa skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2016/2017