Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opatrenia 2017

Opatrenie 1/2017

Opatrenie dekana č. 1/2017 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Opatrenie 2/2017

Opatrenie dekana č. 2/2017, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti o predzápise a hlavnom zápise na akademický rok 2017/2018

Opatrenie 3/2017

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2016, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2016/2017 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie 4/2017

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2017, ktorým sa mení opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2017, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti o predzápise a hlavnom zápise na akademický rok 2017/2018

Opatrenie 5/2017

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2017, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie 6/2017

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2017, ktorým sa určujú termíny a postup pri výbere a prihlasovaní na záverečné práce v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v akademickom roku 2017/2018

Opatrenie 7/2017

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2017 týkajúce sa skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2017/2018