Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opatrenia 2020

Opatrenie 1/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2020, ktorým sa prijímajú opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19

Opatrenie 2/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2020, ktorým sa mení opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, č. 6/2019, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2019/2020 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie 3/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 - opatrenie bolo zrušené opatrením č. 10/2021

Opatrenie 4/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2020 ktorým sa vydáva Štatút česko-slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) pre rok 2020

Opatrenie 5/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 

Opatrenie 6/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2020, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti uskutočňovania štátnych skúšok vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Opatrenie 7/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2020 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2019/2020

Opatrenie 8/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, v znení opatrenia dekana č. 5/2020

Opatrenie 9/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, v znení opatrení dekana č. 5/2020 a č. 8/2020

Opatrenie 10/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2020 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2019/2020

Opatrenie 11/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, č. 7/2020 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2019/2020 v znení opatrenia č. 10/2020

Opatrenie 12/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 12/2020, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti o predzápise a hlavnom zápise na akademický rok 2020/2021

Opatrenie 13/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 13/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v znení neskorších opatrení dekana

Opatrenie 14/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 14/2020, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2020/2021 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie 15/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 15/2020 týkajúce sa harmonogramu výučbovej časti a skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 a organizácie skúškového obdobia

Opatrenie 16/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 16/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 - opatrenie bolo zrušené opatrením č. 10/2021

Opatrenie 17/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 17/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave č. 16/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v zimnom semestri akademického roka 2020/2021

Opatrenie 18/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 18/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v období od 24. 10. 2020 do 15. 11. 2020

Opatrenie 19/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 19/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 14/2020, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2020/2021 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie 20/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 20/2020, ktorým sa určujú termíny a postup pri výbere a prihlasovaní na záverečné práce v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v akademickom roku 2020/2021

Opatrenie 21/2020

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 21/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v období od 19.12.2020 do 10.01.2021