Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opatrenia 2018

Opatrenie 1/2018

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2017, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie 2/2018

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2018 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2017/2018

Opatrenie 3/2018

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2018, ktorým sa upravujú niektoré povinnosti doktorandov v súvislosti s pedagogickou činnosťou a o zmene a doplnení Opatrenia dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2018 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2017/2018

Opatrenie 4/2018

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2018, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti o predzápise a hlavnom zápise na akademický rok 2018/2019

Opatrenie 5/2018

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2018, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie 6/2018

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2018 týkajúce sa skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2018/2019

Opatrenie 7/2018

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2018, ktorým sa určujú termíny a postup pri výbere a prihlasovaní na záverečné práce v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v akademickom roku 2018/2019

Opatrenie 8/2018

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 8/2018, ktorým sa mení opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2018, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny