Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opatrenia 2019

Opatrenie 1/2019

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2019, ktorým sa mení opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2018, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny, v znení opatrenia č. 8/2018

Opatrenie 2/2019

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2019 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2018/2019

Opatrenie 3/2019

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2019, ktorým sa mení opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2019 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2018/2019

Opatrenie 4/2019

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2019, ktorým sa mení opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2018, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny, v znení neskorších opatrení

Opatrenie 5/2019

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2019, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti o predzápise a hlavnom zápise na akademický rok 2019/2020

Opatrenie 6/2019

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2019, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2019/2020 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie 7/2019

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2019 týkajúce sa skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2019/2020

Opatrenie 8/2019

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 8/2019, ktorým sa určujú termíny a postup pri výbere a prihlasovaní na záverečné práce v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v akademickom roku 2019/2020